1 thought on “Pane mukadzi akazvara mwana ndokumurasa, mutumbi ukadyiwa nembwa

Unotiwo Kudii Nenyaya Iyi?

%d bloggers like this: