1 thought on “Gadzi guru rinobowa kumutyairi kuti amusiye achienda asina kubhadhara mushure mokudzimirwa nharembozha naBlesser

Unotiwo Kudii Nenyaya Iyi?

%d bloggers like this: